• Ochrana osôb a majetku

  • Fyzická ochrana objektov

  • Kamerové a poplachové systémy

  • Monitoring pohybu vozidiel

Ochrana osôb a majetku

-24hod.ochrana Pultom PCO a VIDEOPULTOM
-Osobná ochrana a doprovod osôb na celom území SR
-Prevoz finančných hotovostí a cenín

Kamerové a poplachové systémy

-Najmodernejšie sofistikované technológie s certifikátom Národného bezpečnostného útvaru
-Exkluzívny predajca mikrovlnných bariér na celom území SR
-Bezpečnostné poradenstvo

Špeciálne služby

-Prehliadky proti odosluchom
-Špeciálna technika zabraňujúca úniku informácií

Monitoring pohybu vozidiel

-Úspora pohonných hmôt